EDUTOY4KID.COM


 
SearchMain Menu

 

   

    

 

 

 

 

ตรายางสื่อการสอนสำหรับเด็ก ของเล่นเสริมทักษะ แป้งโดไร้สารพิษ มีส่วนลดสำหรับคุณครูและโรงเรียน สั่งทำชุดตรายางตามแบบที่โรงเรียนต้องการได้ ดูรายการสินค้าได้ที่ www.edutoy4kid.com สนใจติดต่อสอบถาม 081-627-9955 Line ID: auan-surasak ค่ะ (ออกใบกำกับภาษีให้ได้ค่ะ)

Welcome to Edutoy4kid.com

 

ตรายางกับการเรียนการสอน


ตรายางภาพ คือ เครื่องมือช่วยครูผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ รวมถึงเกมส์การเรียนตามความต้องการของผู้สอนที่จะให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอน การใช้ภาพนับว่าเป็นสื่อการเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพราะภาพสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่จะเรียนได้ง่าย และสามารถพัฒนาสติปัญญา และอารมณ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้ภาพกับผู้เรียนที่ยังไม่สามารถเข้าใจภาษาอย่างลึกซึ้ง เช่น ยังไม่สามารถพูด อ่าน เขียนได้ ภาพจะเป็นสื่อกลางในการเรียนที่ดีที่สุด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้เร็ว 

การสอนโดยการใช้ตรายางเป็นสื่อการสอน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดี ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และสามารถปรับบทเรียนให้เข้ากับเนื้อหาวิชา สามารถจัดภาพให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอนแล้วนำมาสร้างภาพ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ บัตรคำ หนังสืออ่านประกอบ ตลอดจนแบบฝึกทักษะ ที่ผู้สอนจะทบทวนผู้เรียน 


       เด็กในวัยก่อนประถมศึกษาเป็นวัยที่กำลังต้องเสริมสร้าง และปูพื้นฐานให้แน่น อย่างถูกต้องและมีระบบ เด็กในวัยนี้ยังไม่พร้อมที่จะเรียน ครูจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมทางกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ทางสายตา และเด็กจะมีความพร้อมได้เร็ว การใช้ตรายางช่วยให้ครูสามารถเตรียมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางมือ ตา โดยฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต ในขณะเดียวกันเด็กสามารถใช้มือและตาให้สัมพันธ์กัน ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการปั้มภาพ สามารถเตรียมความพร้อมไปสู่การเขียนหนังสือได้ เมื่อเด็กได้ทำแบบฝึกหัดต่างๆ ในขณะเดียวกันเด็กจะเกิดความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน 
   
  เด็กในวัยประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในวัยนี้เด็กจะเริ่มเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆตัว มีการแบ่งการเรียนรู้เป็นกลุ่มวิชาต่างๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี พละ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ การใช้ตรายางสามารถสร้างสื่อการสอนได้ตามจุดประสงค์ต่างๆ และตามความยากง่ายของบทเรียน
     สำหรับเด็กพิเศษ คือเด็กที่บกพร่องหรือขาดบางอย่างทำให้ไม่สามารถเรียนได้อย่างเด็กปกติ ดังนั้นครูจึงต้องมีเทคนิคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจภาษา และรับรู้ได้ง่ายขึ้น ตรายางมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อการสอนให้กับเด็กพิเศษ และช่วยให้เด็กเข้าใจบทเรียนได้เท่ากับเพื่อนร่วมชั้น และทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาก็เข้าใจบทเรียนเท่าๆ กับเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นเด็กปกติ


         คลิ๊กนี้มีความหมาย
Side Page

Side Page

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1252 คน
7597 คน
220308 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-06
 


  Copyright (c) 2006 by Edutoy4Kid.com